ఇంటింటా మారుమోగుతోన్న బతుకమ్మ పాటలు

తెలంగాణ ఆడబిడ్డల అసలైన సంబురం

ఊరూవాడా బతుకమ్మలు ఆడుతున్న ఆడపడుచులు

చిన్నాపెద్దా ఒక చోట చేరే ఉత్సవం

గౌర‌మ్మ పాటతో క‌విత బ‌తుక‌మ్మ వేడుక‌

సృష్టి ధర్మం బోధించే పండుగ బతుకమ్మ

పూలను దేవతగా మొక్కే సాంప్రదాయం

తెలంగాణ ప్రజల జీవన విధానం తెలిపే పండుగ

సంప్రదాయం - సామ‌ర‌స్యం ఇదే ముఖ్య ఉద్దేశం