ఫోన్‌ ఎప్పుడూ ఎడమ చేతితోనే మాట్లాడాలి

చల్లని నీటితో మందులు వేసుకోకూడదు

మందులు వేసుకున్న వెంటనే నిద్రపోకూడదు

సాయంత్రం 5 తర్వాత ఎక్కువ తిండి తినరాదు

పగటిపూట ఎక్కువగా, రాత్రిపూట తక్కువ నీళ్లు తాగాలి

రాత్రి 10 నుండి 4 వరకు నిద్రపోవడం మంచిది

కనీసం 8 గంటల నిద్ర ఉండేలా చూసుకోండి

బ్యాటరీ చివర్లో ఉండగా ఫోన్‌ మాట్లాడరాదు

వెయ్యి రేట్ల అధిక రేడియేషన్‌ విడుదలవుతుంది