ఈ నీరుతో ఎన్నో            సమస్యలు దూరం 

              పరగడుపున వాము               వాటర్‌ బెస్ట్ 

                 సుగంధ ద్రవ్యాల్లో                  వాము ఒకటి 

             ఆరోగ్యానికి అమృతంగా                     పని చేస్తోంది  

            వామువాటర్‌లో అనేక            రకాల పోషకాలు 

        జీర్ణక్రియ మెరుగుదలకు        వాము వాటర్ బెస్ట్

      వాము వాటర్ తాగడంతో              బరువుకు చెక్‌

        వాము వాటర్‌తో  రోగనిరోధక              శక్తి పెరుగుతోంది 

      అజీర్తి వంటి జీర్ణ సమస్యలకు                 చెక్ పెట్టవచ్చు