ప్రకృతి ఒక అంతుబట్టని రహస్యం అందుకు నిదర్శనమే ఈ ప్రపంచ వింతలు

మార్బల్ కేవ్స్-చిలీ

     లేక్ రెట్బా-సెనెగల్

 ఆర్య 2 సినిమాతో ఫుల్ క్రేజ్

కానో క్రిస్టల్స్ రివర్-కొలంబియా

  సాలర్ డే వుయినీ- బొలీవియా

క్రూకుడ్ ఫారెస్ట్-పోలాండ్

సోకోట్రా ఆర్చిపెలాగో- యెమెన్

      డెవిల్స్ మార్బల్స్ -           ఆస్ట్రేలియా