కైలాస పర్వతం, టిబెట్

హింగ్లాజ్ మాతా మందిర్, బలూచిస్తాన్

నేపాల్‌లోని ఖాట్మండులో గల పశుపతినాథ్ ఆలయం

మాతా సీత అమ్మన్ ఆలయం (సీతా ఎలియా) శ్రీలంక

ఢాకాలోని ఢాకేశ్వరి ఆలయం బంగ్లాదేశ్ జాతీయ దేవాలయం, 51 శక్తి పీఠాలలో ఒకటి

తీర్థ ఎంపుల్ దేవాలయం, బాలి, ఇండోనేషియా

సుబ్రమణియర్ స్వామి దేవస్థానం, బటు గుహలు, మలేషియా

మయన్మార్‌లోని యాంగోన్‌లోని శ్రీ కాళీ ఆలయం

ముక్తినాథ్ ఆలయం, నేపాల్

మారిషస్‌లోని గ్రాండ్ బాసిన్, గంగా తలావ్

బుధానీలకంఠ దేవాలయం, నేపాల్