రిజర్వ్ బ్యాంకులో 450 జాబ్స్‌

నిరుద్యోగులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ శుభవార్త

450 ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్

హైదరాబాద్ శాఖలో 14 ఖాళీలు

డిగ్రీ పాసైన వారికి ఛాన్స్‌

వయోపరిమితి: 20-28 ఏళ్లు

credit: iStock

వయోపరిమితి: 20-28 ఏళ్లు

credit: iStock

అధికారిక వెబ్ సైట్: https://www.rbi.org.in/